Hoe wij helpen

Tijdens de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van de methodiek Empowerment. Empowerment betekent letterlijk ‘iemand tot iets in staat stellen’. Empowerment is een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de cliënt probeert bij zijn eigen kracht te komen, hier bewust van wordt en die te activeren. Doormiddel van het geven van vertrouwen, het structureel aanleren van vaardigheden en het vergroten van het netwerk krijgt de cliënt (meer) grip op de situatie.

Empowerment kan plaatsvinden op ieder cognitief niveau, een goed voorbeeld hiervan is de methodiek Applied Bahavior Analysis (ABA).

ABA wordt o.a. gebruikt bij kinderen die kampen met het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze methodiek is gebaseerd op 1 op 1 begeleiding, is gestructureerd en transparant.

Deze methodiek bestaat uit:

  • Het aanleren van vaardigheden in kleine haalbare stapjes door een juiste omgeving te creëren;
  • De juiste ondersteuning bieden;
  • Te zorgen voor oefening en herhaling;
  • Te zorgen dat het kind gemotiveerd is en blijft;

Het aanmoedigen en belonen van gewenste gedragingen staat op de voorgrond, evenals het aansluiten bij de motivatie van het kind.

Binnen onze organisatie zijn er verschillende gekwalificeerde disciplines werkzaam. Denk hierbij aan persoonlijk begeleiders, maatschappelijk werkers en psychologen(i.o.).

De persoonlijk begeleider wordt gekoppeld aan een cliënt zodat er gewerkt kan worden aan een vertrouwensband, ook  dient de persoonlijk begeleider als vast aanspreekpunt voor de cliënt en verzorgers.

Voor alle ‘regelzaken’ op organisatieniveau kan er een beroep gedaan worden op de maatschappelijk werker. Tijdens een huisbezoek worden alle werkpunten en de daarbij behorende acties in kaart gebracht en gestructureerd uitgevoerd. Ook is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij “lastige gesprekken” zoals intakegesprekken.

Preventie, “het voorkomen van”, vinden wij belangrijk. Daarom zijn wij onlangs gestart met het geven van zowel 1 op 1 cursussen als groepscursussen. Het verstrekken van informatie en het bieden van handvatten staan binnen deze cursussen op de voorgrond.

Hieronder een greep uit de cursussen.

  • Omgaan met financiën/administratie
  • Leerbaar/weerbaar (ook voor kinderen)
  • E-Health
  • Samen Sterk, het vergroten van je netwerk

De cursussen worden gegeven door ervaren psychologen en persoonlijk begeleiders.

Wij zijn ons bewust van de diversiteit binnen onze samenleving daarom willen wij dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving. Alleen hierdoor kunnen wij hulpverlening op maat bieden.

Wanneer er sprake is van een culturele- of taalbarrière is het mogelijk om hulpverlening te krijgen in het Arabisch, Bulgaars, Hindi of Pools.